CENTRE DE FORMACIÓ EN PEDAGOGIA WALDORF

CURSOS DE FORMACIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL WALDORF

"El que fem per a l’infant, no només ho fem 
per al moment present, sinó per a tota la vida"

Rudolf Steiner

CURS D'INTRODUCCIÓ
D'EDUCACIÓ INFANTIL WALDORF.

4 caps de setmana (50 hores)
Especial atenció als 3 primers anys de vida

Veure detalls

CURS DE FORMACIÓ
D'EDUCACIÓ INFANTIL WALDORF.

16 caps de setmana
repartits durant tot un curs lectiu.
Curs 2019-2020

Veure detalls


waldorf 100