CURSOS DE FORMACIÓ EN EDUCACIÓ WALDORF

“El que fem per a l’infant, no només ho fem per al moment present, sinó per a tota la vida”
– Rudolf Steiner

INTRODUCCIÓ D'EDUCACIÓ INFANTIL WALDORF

4 caps de setmana (50 hores)
Especial atenció als 3 primers anys de vida

EL DESENVOLUPAMENT DE LAS MATEMÀTIQUES

El desenvolupament de las matemàtiques segons la pedagogia Waldorf dels 7-12 anys.

FORMACIÓ D'EDUCACIÓ INFANTIL WALDORF

16 caps de setmana repartits durant tot un curs lectiu.
Curs 2019-2020

ARTICLES

La Pedagogia Waldorf és una valuosa aportació a al renovació pedagógica, avalada per una experiència de 100 anys d’existència. Especialment als països centre europeus i nòrdics, on forma part del …
Descripción de las características esenciales de la Pedagogía Waldorf DIRECTRICES DE LA PEDAGOGÍA WALDORF La base de la pedagogía Waldorf es el estudio del ser humano y la psicología del …

100 ГОДЫ ANYS JAHRE ΧΡΟΝΙΑ YEARS AÑOS URTE ANS BLIAIN ANNI JAAR ANOS ЛЕТ РОКІВ WALDORF

Celebrant els 100 anys d’educació Waldorf

PÁGINES AMIGUES

Asociación de Centros Educativos Waldorf

 

El Til·ler Escola Waldorf-Steiner

 

Institut Tretzevents

 

Krisol Escola Waldorf Steiner

 

La Font Escola Waldorf.Steiner 

 

Escola Waldorf de Valgorguina
Centre d’Educació Infantil Waldorf Rosa d’Abril

 

Espais per l’infants Waldorf L’arc de Colors

 

Espai de lloc Waldorf L’Espigol 

 

Espai Waldorf Garraf

 

Iniciativa Waldorf de l’Anoia

CONTACTE

Telèfon: 647 504 280